Gebruiksvoorwaarden website - Disclaimer - Dutch version

Onderstaande bepalingen hebben tot doel de voorwaarden te omschrijven waaronder Ghent-Authentic u toegang verleent tot haar website.

Ghent-Authentic biedt U deze website en de informatie op deze website aan op voorwaarde van uw aanvaarding, zonder enig voorbehoud, van de voorwaarden uiteengezet op deze webpagina. Door de website en de informatie erop te consulteren, stemt U in met deze voorwaarden.

1. INFORMATIE

1.1. Ghent-Authentic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit enig gebruik van de informatie op deze website. Elk gebruik dat U derhalve maakt van de informatie op deze website is volledig op eigen risico.

2. LINKS EN VERWIJZINGEN

2.1 Op deze website zijn ook hyperlinks opgenomen naar andere websites en informatiebronnen. Deze verwijzingen worden enkel ten titel van informatie weergegeven, maar worden niet gecontroleerd naar inhoud. Er kan dus geen garantie gegeven worden betreffende, noch aansprakelijkheid aanvaardt over, de kwaliteit en/of volledigheid van deze bijkomende informatie.

2.2 Ghent-Authentic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen in het algemeen bevindt, en waarnaar op deze website wordt verwezen.

3. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

3.1 U hebt het recht om de informatie op deze website voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

3.2 Ghent-Authentic behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf alsook op de ter beschikking gestelde informatie.

4. PRIVACY CLAUSULE

Ghent-Authentic zal enkel de persoonlijke informatie verzamelen (naam, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres,) dewelke vrijwillig door u werd verleend via onze website of e-mail. Deze informatie wordt door Ghent-Authentic bewaard en niet aan derden meegedeeld. De informatie zal worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en om u gepersonaliseerde informatie te verstrekken. U kan de persoonlijke informatie die u heeft overgemaakt controleren, wijzigen of verwijderen door eenvoudige aanvraag op het volgende e-mailadres: info@ghent-authentic.com

5. VARIA

Ieder geschil met betrekking tot de site van Ghent-Authentic valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. Enkel de Gentse rechtbanken zijn bevoegd om te oordelen over de geschillen.